Zakończyliśmy modernizację hydroforni w Witowie. Stanowi ona realizację jednej z części projektu „Poprawa gospodarki wodnej w zlewni jeziora Świętajno w obrębie Witowo i Brajniki” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020. Koszt tej części inwestycji wyniósł 1.537.500,00 zł, a wykonawcą była firma Instalcompact Sp. z o. o z Tarnowa Podgórnego.

Modernizacją objęto w ramach projektu Stację Uzdatniania Wody w Witowie. Celem tej inwestycji była poprawa funkcjonowania systemu zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Jedwabno poprzez przebudowę stacji. Wyposażono ją w nową instalację technologiczną. Zamontowano nowy aerator, filtry ciśnieniowe oraz zestaw pomp. Zainstalowana technologia składa się obecnie z filtrów, działających w dwustopniowym procesie uzdatniania wody. Pierwszy stopień uzdatniania wody, to odżelazianie, natomiast drugi stopień uzdatniania, to odmanganianie. Wszystkie procesy w hydroforni w Witowie odbywają się w pełni automatycznie i nie wymagają obecności obsługi. W budynku zainstalowano całkowicie nowy zestaw hydroforowy zapewniający odpowiednie ciśnienie w sieci wodociągowej. Obiekt wyposażony jest też w system monitoringu i sterowania kompatybilny z działającym na terenie gminy, jednak to co najistotniejsze, że całkowitej wymianie poddana została technologia uzdatniania wody, która zapewnia wysoką jakość wody przygotowanej do spożycia. Przeprowadzona modernizacja zagwarantuje, że dostarczana mieszkańcom woda spełniać będzie wszelkie normy jakościowe. Ponadto, aż pięć miejscowości zostało podłączone do Stacji Uzdatniania Wody w Witowie. Są to mianowicie: Witowo, Nowy Dwór, Dzierzki, Brajniki, Warchały, a docelowo również Narty.


https://www.youtube.com/watch?v=XTHSH6MLCXM