31 sierpnia w Piduniu odbył się festyn „Pożegnanie wakacji”, który zorganizowało sołectwo. Dopisała nie tylko pogoda, ale również dobry humor uczestników. Było małe stoisko kulinarne. Były konkursy i muzyka, nad którą czuwał DJ GRZEGORZ. Obecny na festynie Pan Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak i Pani Jolanta Drężek Sekretarz Urzędu Gminy w Jedwabnie wręczyli podziękowania dla Panów: Grzegorza Spilkowskiego, Stanisława Wojciechowskiego oraz Pana Wojciecha Jeznach za wkład pracy i poświęcenie czasu na rzecz lokalnej społeczności.

Sołtys wsi Piduń serdecznie dziękuje  wszystkim za  pomoc przy organizacji festynu.