Warmińsko-Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych realizuje projekt pt.:
Bezpłatne szkolenia komputerowe dla seniorów w województwie warmińsko- mazurskim”, w którym prowadzone są działania na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych i skierowane głównie dla osób powyżej 65 roku życia.
Projekt realizowany jest w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych” w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.
Warunkiem zakwalifikowania się osoby do projektu jest zamieszkanie w Gminie Jedwabno, ukończenie 65 lat w momencie przystąpienia do projektu oraz chęć podniesienia kompetencji cyfrowych i aktywnego udziału w zaplanowanej ścieżce wsparcia (udział w szkoleniach i animacjach).
Szkolenie komputerowe trwa 60 godzin lekcyjnych. Przewidziana częstotliwość zajęć dla uczestnika to 15 spotkań po 4 godziny lekcyjne.  Po zakończeniu szkolenia komputerowego odbędą się 3 spotkania animacyjne. Działania te odbywać się będą w okresie 3 miesięcy po zakończeniu szkoleń. 
Każda zakwalifikowana osoba po przejściu pełnej ścieżki wsparcia, czyli udziale w szkoleniach i działaniach animacyjnych otrzyma na własność tablet.
Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie projektu, pod adresem:
http://seniorzyonline.org/

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Urzędem Gminy w Jedwabnie.
Tel. 89/62130458 wew. 22