W sobotę 22 czerwca 2019 r. mieszkańcy Rekownicy wzięli udział w corocznym sprzątaniu lokalnego cmentarza. Stawiło się 20 osób, zarówno mieszkańcy stali jak i czasowi, przebywający tutaj na wypoczynku. Pozbierano opadłe gałęzie, zgrabiono liście, wycięto zbędne zakrzaczenia.
Sprzątanie zostało zorganizowane przez Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica w ramach projektu pt. „Aktywnie poznajemy dziedzictwo narodowe”, dofinansowanego przez Gminę Jedwabno w ramach realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Integralną częścią projektu jest wycieczka mieszkańców do Gdańska, która odbędzie się 17 sierpnia.

Tekst i zdjęcia: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Wsi Rekownica