Szanowni Państwo,
użytkownicy mieszkań komunalnych.

Pragniemy poinformować,  że Urząd Gminy Jedwabno nie koordynuje działań związanych z wymianą drzwi w mieszkaniach komunalnych. Ponadto informujemy, iż zgodnie z art 6d ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego z dnia 21 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2005.31.266) najemca może wprowadzać w lokalu ulepszenia tylko za zgodą wynajmującego.