W dniu 10 kwietnia 2019 r. w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury o godz. 10:00 odbędzie spotkanie – warsztaty kulinarne w ramach Działań towarzyszących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2014-2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Najbardziej Potrzebującym w Podprogramie 2018 , warsztaty organizowane są przez Warmińsko – Mazurski Zarząd Wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie.

Wszystkich chętnych zapraszamy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie

Agnieszka Skwiot