Dnia 21.03.2012 roku przedszkolaki oraz dzieci uczestniczące w warsztatach w GOKu pożegnały zimę robiąc Marzannę. W tym dniu dzieci z wszystkich grup przedszkolnych spacerowały po instytucjach w Jedwabnie i wręczały ich pracownikom wiosenne laurki. Dzieci podczas warsztatów w GOKu również  żegnały zimę oraz bardzo ciepło zapraszały upragnioną wiosnę. Następnie w okolicach stawu w centrum Jedwabna odbyło się ognisko, przy którym dzieci mogły posilić się ciepłą kiełbaską. Czas umilały wiosenne piosenki oraz tańce i zabawy.