Zarząd Wojskowego Koła Łowieckiego nr 105 „Łoś” w Olsztynie informuje, że dnia 26-01-2019 r. na terenie dzierżawionych przez Koło obwodów 265 i 267, tj. w rejonach miejscowości: Bałdy, Bałdzki Piec, Brajniki, Burdąg, Butryny, Czarny Piec, Dzierzki, Lipniki, Łajs, Małszewo, Narty, Nowy Dwór, Rutki, Tylkowo, Witówko, odbędzie się wielkoobszarowe polowanie zbiorowe na dziki.