Miesiąc grudzień to jak zawsze w Goku dużo pracy. Nie było czasu zamieścić wszystkiego, więc dziś podsumowanie.

Dziękujemy, że mogliśmy być na Mikołajkach w Nartach, na spotkaniu Opłatkowym w Nowym Dworze oraz wziąć udział w warsztatach świątecznych organizowanych przez sołectwo Burdąg oraz Małszewo.

Oby nasza współpraca w przyszłym roku była tak samo owocna jak w tym