Gmina Jedwabno zakończyła realizację inwestycji mającej na celu budowę świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo. Otwarcie obiektu zaplanowane jest na 23 listopada 2018 r.
Oryginalny budynek, nawiązujący swoją architekturą do historii regionu, zdobi centrum miejscowości. W świetlicy powstała sala spotkań, pomieszczenie gospodarcze, magazyn, łazienka oraz strych. Duże, piękne okna stanowią dekorację ale jednocześnie mają wpłynąć na zmniejszenie potrzeby korzystania z energii, jak grzejniki i światło. W świetlicy zlokalizowanie zostanie również Muzeum Szlaku Tatarskiego, w pracach nad którym pomaga Muzeum Mazurskie w Szczytnie oraz Mazurskie Stowarzyszenie Regionalne z Szuci.
Prace budowlane wykonała w całości firma CEKMAL Szymon Olszewski z Nidzicy.
Na realizację inwestycji Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 -2020 w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” realizowane w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.