16 września 2018 r.  odbyły się na terenie Muzeum Budownictwa Ludowego – Park Etnograficzny w Olsztynku  Warmińsko – Mazurskie Dożynki Wojewódzkie,  na których rozstrzygnięto konkurs na najpiękniejszy wieniec dożynkowy oraz stoisko promocyjno-kulinarne przygotowane przez sołectwa Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Wśród 34 zgłoszonych do konkursu znalazł się wieniec dożynkowy wykonany przez Zespół Parafialny Caritas w Jedwabnie reprezentujący Gminę Jedwabno. W tym roku do składu grupy wieńcowej został zaproszony Zespół Pieśni i Tańca „Jedwabno”, dzięki czemu prezentacja konkursowa wieńca była bogatsza i pozwoliła uzyskać dodatkowe punkty, które pozwoliły na otrzymanie jednego z dziesięciu wyróżnień przydzielonych przez Komisje Konkursową. Później już był tylko udział grupy z wieńcem w barwnym i rozśpiewanym korowodzie dożynkowym oraz prezentacja naszego wieńca przed sceną Święta Plonów.
Gminny Ośrodek Kultury w Jedwabnie i Zespół Parafialny Caritas w Jedwabnie składa podziękowania  członkom Zespołu Pieśni i Tańca „Jedwabno” za piękny udział w grupie wieńcowej Gminy Jedwabno.
Materiał: GOK w Jedwabnie