w ramach projektu pt.: ?Aktywizacja lokalnych społeczności poprzez przywrócenie dotychczasowych oraz wprowadzenie nowych funkcji w świetlicy wiejskiej w Nowym Dworze?, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Oś IV Leader

 

1) Przedmiar
2) Pełen tekst zaproszenia