Miło jest nam poinformować, że Gmina Jedwabno po raz kolejny zdobyła dofinansowanie w konkursie „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego”. Środki w wysokości 8 tys. zł przyznaje Marszałek na przedsięwzięcia inwestycyjne zgłoszone przez gminy i realizowane w sołectwach na terenie województwa warmińsko-mazurskiego.
Planowane do realizacji przez Gminę Jedwabno przedsięwzięcie to „Zagospodarowanie działki gminnej w miejscowości Małszewo”. Zadanie ma na celu zwiększenie aktywności mieszkańców sołectwa Małszewo, służące poprawie zagospodarowania działki gminnej poprzez budowę wielofunkcyjnej wiaty integracyjnej zawierającej elementy dawnych legend/opowieści przedstawiających wizerunek Kłobuka. Kwota uzyskanej dotacji wynosi 8.000,00 zł. Uroczyste podpisanie umów planowane jest na 6 września 2018 r. w Olsztynie.
Przypomnijmy, że to już trzecie dofinansowanie, które gmina wywalczyła w ramach konkursu „małych grantów”. W październiku ubiegłego roku zdobyliśmy środki na budowę tarasu przy świetlicy wiejskiej w miejscowości Kot, a w czerwcu 2018 r. dotację na budowę tarasu integracyjnego w miejscowości Lipniki.