Dla klientów, którzy wpiszą we wniosek o świadczenie ,,Dobry Start” adres poczty elektronicznej e-mail, będą wysyłane informacje o przyznaniu świadczenia z adresu [email protected]

Kierownik
Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Jedwabnie
Agnieszka Skwiot