Wójt Gminy Jedwabno informuje, że do 29 lutego 2012 r. trwa nabór wniosków w ramach konkursu ?Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla? w zakresie inwestycji realizowanych w 2012 roku. Konkurs jest inicjatywą Samorządu Województwa Warmińsko – Mazurskiego służącą wdrażaniu ?Strategii rozwoju społeczno ? gospodarczego województwa Warmińsko ? Mazurskiego do 2020 roku?. Na inwestycje w 2012 przewidziano łącznie 314,5 tys. zł środków własnych Samorządu Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, przy czym jedna gmina może ubiegać się maksymalnie o 8 tys. zł i nie więcej niż 60 % kosztów całego przedsięwzięcia. Dofinansowanie może być przyznane położonej na terenie województwa Warmińsko ? Mazurskiego gminie wiejskiej lub miejsko ? wiejskiej właściwej dla miejscowości, w których realizowany będzie projekt. Minimalna wartość zadania to 5 tys. zł, a dofinansowania nie można łączyć z środkami unijnymi. W prowadzonym naborze gmina może złożyć tylko 1 wniosek. Ostateczny termin składania wniosków upływa 29 lutego 2012 roku o godzinie 15.00 ? decyduje data wpływu wniosku do Sekretariatu Departamentu Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie.

Do konkursu kwalifikują się projekty inwestycyjne w zakresie: wyposażenia lub modernizacji placów zabaw, remontu lub modernizacji obiektów rekreacyjnych, historycznych i stanowiących dziedzictwo kulturowe, zagospodarowania przestrzeni publicznej, w tym centrów wsi oraz budowy lub modernizacji małej infrastruktury turystycznej, w szczególności miejsc wypoczynkowych.

Wzór wniosku oraz zasady konkursu ?Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla? w 2012 roku znajdują się na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko ? Mazurskiego, w zakładce obszary wiejskie http://wrota.warmia.mazury.pl/Rolnictwo/Obszary-Wiejskie/.

Informacji o konkursie udzielają:

-Joanna Karwowska, tel. (89)5219264, e-mail: j.karwowska @warmia.mazury.pl,

-Kamila Górska- Kłodzińska, tel. (89) 5219834, e-mail: k.gorska @warmia.mazury.pl.

 

URZĄD MARSZŁKOWSKI

WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO ? MAZURSKIEGO W OLSZYNIE

Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich i Rolnictwa

10-562 Olsztyn

ul. Emilii Plater 1