Miło jest nam poinformować, że w dniu dzisiejszym Wójt Gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak podpisał umowę na realizację inwestycji „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo”.
Wykonawcą inwestycji jest firma CEKMAL z Nidzicy, którą reprezentował właściciel Szymon Olszewski. Termin realizacji zadania to 15 września 2018 r.
Realizacja inwestycji została dofinansowana z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zadanie pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Waplewo” realizowane w ramach działania Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury- poddziałanie 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.