Wójt Gminy Jedwabno zaprasza do udziału w konkursie grantowym realizowanym przez Fundację Nasza Ziemia, Firmę Żywiec Zdrój oraz Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Katowicach, w ramach Programu „Po Stronie Natury”.

Celem konkursu jest przygotowanie i realizacja działań, w formie projektu lub programu, których tematem jest szeroko pojęta edukacja ekologiczna, a zwłaszcza edukacja na temat zagrożeń i ochrony lasów.

Twoja placówka może otrzymać grant do 10 000 zł!

Projekty mogą zgłaszać przedszkola, szkoły, ale także organizacje pozarządowe oraz samorządy.

Termin nadsyłania wniosków mija 15 marca (liczy się data stempla pocztowego).
Wszelkie szczegółowe informacje o regulaminie, zasadach oraz wniosku grantowym znajdą Państwo w załączniku.

[attachments nofollow=0 docid=”2440″]