Kolejne działanie w ramach poprawy wizerunkowej naszych miejscowości zostało wykonane. Nowe znaki kierunkowe stanęły przy drogach gminnych i powiatowych w Burdągu, Małszewie, Brajnikach i Waplewie. Tym samym oznakowane zostały dojazdy do zabudowań mieszkańców, którzy zamieszkują na koloniach tych miejscowości. Ponadto uszczelniliśmy mapę oznakowań w Jedwabnie, Nartach i Warchałach, gdzie znaki takie stanęły w ubiegłym roku. Łącznie zamontowane zostały 34 słupy i 40 tablic.
Jest to działanie mające na celu poprawę wizerunkową miejscowości na terenie gminy, ale nieodłącznie jest ono związane z poprawą bezpieczeństwa jej na terenie. Dzięki tak widocznym znakom problemów z odnalezieniem adresów nie powinni mieć zarówno turyści, jak i służby, dla których łatwość identyfikacji adresów jest niezwykle ważna dla ratowania życia i zdrowia (dojazd karetek), zapewnienia bezpieczeństwa obywateli (dojazd policji, straży pożarnej), a także właściwej obsługi posesji przez służby komunalne (dojazd śmieciarki, pojazdów obsługi sieci wodno – kanalizacyjnych).