W związku z pismem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego, proszę o zgłaszanie pisemnie potrzeb komunikacyjnych w zakresie publicznego transportu drogowego.
Zgłoszenia należy kierować do Urzędu Gminy w Jedwabnie w terminie do dnia 7 lutego 2012 r.