W dniu 12 kwietnia 2018 r. w sali kinowej Gminnego Ośrodka Kultury o godz. 10:00 odbędzie spotkanie – warsztaty kulinarne w ramach Działań towarzyszących Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa 2017 organizowany przez Warmińsko – Mazurski zarząd wojewódzki Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej w Olsztynie.
Wszystkich chętnych zapraszamy.

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Jedwabnie
Agnieszka Skwiot