Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej z Nidzicy we współpracy z Gminą Jedwabno planuje zorganizować spotkanie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych mające na celu zapoznanie z dobrymi praktykami z zakresu ekonomii społecznej, ciekawymi pomysłami na podjęcie działań na wsiach, zostaną także przekazane informacje o stowarzyszeniach i fundacjach, o prowadzeniu działalności gospodarczej w organizacjach.
Spotkanie będzie okazją do zbadania potrzeb i potencjału lokalnych środowisk oraz  wypracowania nowych pomysłów na lokalną aktywność.
Zgłoszenie chęci uczestnictwa proszę przesyłać na e-mail: ug@jedwabno lub telefonicznie pod numer: 89 62 13 045. Termin spotkania ustalony zostanie po uzyskaniu przynajmniej 3 zgłoszeń od organizacji pozarządowych z terenu gminy Jedwabno.