Obowiązkiem właściciela jest wystawienie kosza i worków

z odpadami przed posesję od godz. 6:00 w dniu odbioru.

W innym przypadku odpady nie zostaną odebrane.

Informujmy, że opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnych od nieruchomości letniskowych lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wykorzystywane jedynie przez część roku oraz dla nieruchomości niezamieszkałych NIE ULEGAJĄ ZMIANIE i pozostają na takim samym poziomie jak w latach 2016-2017, czyli 204 zł za odpady segregowane oraz 408 zł za odpady niesegregowane. Płatności z tego tytułu należy dokonywać bez wezwania na konto bankowe o nr 83 8838 1015 2004 0105 8519 0020, jest możliwość zapłaty połowy płatności do 15 maja oraz drugiej połowy deklarowanej kwoty do 15 września.
Informujemy również, że od 10 stycznia 2018 roku zmianie uległa firma obsługująca nieruchomości letniskowe, rekreacyjno-wypoczynkowe oraz nieruchomości niezamieszkałe położone na terenie Gminy Jedwabno. W chwili obecnej odbiorem odpadów zajmuje się Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o z siedzibą w Jedwabnie ul. 1 Maja 63.
Sprawy związane z odbiorem odpadów, harmonogramem oraz reklamacjami proszę zgłaszać pod numerami telefonów: