W niedzielę dnia 15.01.2012 roku w kościele p.w. św. Józefa w Jedwabnie odbyła się uroczysta msza jubileuszowa księdza Józefa Misiaka. Tego dnia proboszcz obchodził 50 – lecie święceń kapłańskich. Na uroczystości nie zabrakło społeczeństwa, władz gminy, sołtysów, jednostek OSP z pocztem sztandarowym, a także duchowieństwa z innych parafii. Po mszy ksiądz Misiak przyjmował gratulacje od przybyłych wiernych, odczytano listy gratulacyjne, w tym od metropolity warmińskiego arcybiskupa Wojciecha Zięby, a młodzież z Zespołu Szkół w Jedwabnie zaprezentowała montaż słowno-muzyczny. Życzenia od władz samorządowych przekazali Przewodnicząca Rady Gminy Jedwabno Maria Sienkiewicz oraz Wójt Gminy Jedwabno Krzysztof Otulakowski.

Ksiądz Józef Misiak urodził się 18 lipca w Płocku, do parafii w Jedwabnie przybył  1 lipca 1994 roku. Był proboszczem m.in. w Sarnowie i Sząbruku, był też duszpasterzem głuchoniemych.

 

Zdjęcia: Tadeusz Zagoździński, udostępnione przez „Tygodnik Szczytno”.