WARMIŃSKO-MAZURSKA IZBA ROLNICZA WRAZ Z KRAJOWĄ RADĄ IZB ROLNICZYCH ZAPRASZA NA 10 DNIOWE ZIMOWISKO W BIAŁYM DUNAJCU (NARTY-SNOWBOARD) dla dzieci osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników.
Wypoczynek zimowy w ramach promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej został dofinansowany ze środków Funduszu Składkowego Ubezpieczenia Społecznego Rolników w kwocie 750,00 zł na każdego uczestnika. Koszt ponoszony przez uczestnika 600,00 zł.
UWAGA! Nabór na zimowisko rozpoczyna się w dniu 10.01.2018 roku od godziny 9.00 – liczba miejsc ograniczona!
Wszystkie informacje znajdą Państwo na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiej Izby Rolniczej: http://wmirol.org.pl/2018/01/09/zimowisko-w-bialym-dunajcu-nabor-uczestnikow/