Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa w związku z planowanym naborem wniosków w ramach PROW 2014-2020 poddziałanie 3.1 zaprasza na DARMOWE SZKOLENIE: Wsparcie finansowe na przystąpienie do systemów jakości.

Szkolenia odbędą się w dniach 14 i 15 grudnia 2017 w 16 miastach wojewódzkich. W Olsztynie – 15 grudnia 2017 r.

Informacje o szkoleniu oraz karta zgłoszeniowa dostępne są na stronie: http://mrucon-group.com/prow/