Trwa kampania społeczno-edukacyjna „Wiem, czym oddycham”. Inicjatywa ta ma zwiększyć świadomość, jaki wpływ na zdrowie ma zanieczyszczone powietrze i jak mu przeciwdziałać.
Fundacja Aviva ogłosiła konkurs, w którym nagrodą jest montaż 150 urządzeń – zewnętrznych czujników firmy Airly monitorujących jakość powietrza. Gmina Jedwabno bierze udział w tym konkursie.
My wybraliśmy miejsce lokalizacji czujnika – przy Zespole Szkół w Jedwabnie. Teraz wszystko zależy od Państwa! Głosowanie internetowe potrwa do 10 grudnia. Czujniki otrzyma 100 lokalizacji z największą liczbą głosów. Fundacja Aviva wskaże również kolejne 50 lokalizacji z puli zgłoszonych w konkursie, aby uzupełnić luki w sieci czujników na mapie Polski.
Na czujnik w Jedwabnie głosujemy pod adresem internetowym:
https://wiemczymoddycham.pl/glosowanie/180398b1-45bd-4260-95a4-714baaafbb97
Mamy ogromne szanse na zdobycie urządzenia
i stały monitoring powietrza w Jedwabnie!!!
Prosimy o głosy!!!