13 listopada 2017 r. Gmina Jedwabno podpisała umowę z firmą Remonty Placów, Dróg i Ulic Lech Piotr Antosiak ze Szczytna na realizację przedsięwzięcia pn. „Doprowadzenie do należytego stanu technicznego ciągów komunikacyjnych na działkach nr 6/8, nr 6/134, nr 6/114, nr 6/115 oraz 6/116 w miejscowości Lipniki, gm. Jedwabno”.

W ramach tego zadania wybudowana zostanie droga o nawierzchni bitumicznej o długości 500 metrów, na drogach stanowiących niegdyś własność Agencji Nieruchomości Rolnych w Lipnikach. Będzie ona przebiegała w miejscowości od budynku nr 7 do nowo powstałych lokali socjalnych.

Koszt realizacji przedsięwzięcia wyniesie 640.000,00 zł. Przypomnijmy, że Gmina Jedwabno uzyskała dofinansowanie na budowę nowej drogi ze środków Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa (dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych) w wysokości 500.000,00 zł.

Zakończenie prac planowane jest na 14 grudnia 2017 r.