Wójt Gminy Jedwabno niniejszym informuje, że w poniedziałek o godzinie 14:00, odbędzie się w siedzibie Gminnego Ośrodka Kultury w Jedwabnie spotkanie odnośnie konsultacji projektu Programu Współpracy Gminy Jedwabno z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego  na rok 2012.  Na spotkanie zapraszam wszystkich chętnych, zainteresowanych ww. tematyką.
Jednocześnie informuję, że osobą uprawnioną do kontakt w przedmiotowej sprawie jest: Inspektor Bożydar Marcin Błęcki, tel. +48 89 621 30 45, wew. 22, e-mail: [email protected]