Prace na drodze wojewódzkiej 508 Rekownica – Wesołowo prężnie idą do przodu! Położona została już podbudowa bitumiczna oraz warstwa wiążąca. W chwili obecnej odbywać się będzie korytowanie pod nawierzchnię, wykonane będą nasypy i oczyszczone zostaną rowy.
Droga jest w dniu dzisiejszym przejezdna i otwarta dla ruchu będzie przez kilka najbliższych dni. Jeżeli warunki atmosferyczne będą sprzyjać pracy, to na początku następnego tygodnia położona zostanie warstwa ścieralna, a wówczas droga znowu zostanie zamknięta dla ruchu.

Fot. Przemysław Krajza