W związku z ogłoszonym naborem wniosków w ramach poddziałania 4.1. „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-2020, prowadzonym przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, istnieje możliwość otrzymania dofinansowania przez rolników prowadzących gospodarstwa rolne na obszarze Natura 2000.