Mieszkańcy sołectwa
NARTY

OGŁOSZENIE

W związku ze złożoną rezygnacją przez sołtysa sołectwa NARTY na podstawie § 29 Statutu Sołectwa zwołuję zebranie wiejskie dla wyboru nowego Sołtysa na kadencję 2015-2019 w dniu 6 września 2017 roku

I termin o godzinie 18:00,
II termin o godzinie 18:15.

Miejsce zebrania: świetlica w msc. Narty.

Wójt Gminy Jedwabno
/-/ Sławomir Ambroziak