Szanowni Państwo,

od dnia 01.01.2012 r. zmianie ulega sposób rozliczenia z tytułu zaopatrzenia w wodę, odprowadzenia ścieków i opłat wynikających z wynajmu lokali mieszkalnych. Powyższe płatności regulowane będą na podstawie wystawionych przez pracownika Urzędu Gminy Jedwabno miesięcznych faktur. Uprawniony do odczytu wodomierzy pracownik wyposażony zostanie w identyfikator, jednocześnie prosimy o udostępnienie pomieszczeń, w których znajdują się wodomierze.

Likwidacji podlega prognoza płatności wynikających z zaopatrzenia w wodę i odprowadzone ścieki, a także książeczki opłat. Bez zmiany pozostaje rachunek, na który uiszczane są należności z tytułu  woda- ścieki, czynsz:

Bank Spółdzielczy w Szczytnie Oddział Jedwabno

Numer rachunku bankowego: 35 8838 1015 2004 0105 8519 0011       

 

Na ewentualne pytania, w związku z powyższym komunikatem, odpowie Państwu pracownik

 Urzędu Gminy w Jedwabnie.

Urząd Gminy Jedwabno

ul. Warmińska 2

12-122 Jedwabno, pok nr 6.                                

 Tel. (89) 6213045 wew. 21