Powstała nowa strona internetowa Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie. Utworzona jest w witrynie szkolna strona.pl, której misją  jest integracja szkół w jednym systemie internetowym.

Administratorem strony internetowej Przedszkola, która mieści się pod adresem www.psjedwabno.szkolnastrona.pl jest Joanna Wiśniewska. Portal ten tworzy przestrzeń do skutecznego komunikowania się pomiędzy nauczycielem, rodzicem i uczniem.