Informujemy, że od dnia 01.01.2012 w Urzędzie Gminy w Jedwabnie nie będzie prowadzony punkt kasowy.