Aktualnie Gmina Jedwabno jest na etapie wyłonienia wykonawcy na realizację kolejnej inwestycji drogowej dotyczącej remontu ul. 1 Maja w Jedwabnie, prowadzącej do Oczyszczalni Ścieków.

W dniu dzisiejszym, 11 lipca 2017 r., dokonano otwarcia ofert w przetargu, gdzie wpłynęły 3 oferty na realizację tego zadania. Oferty złożyli:

  • STRABAG Sp. z o. o. Pruszków,
  • Przedsiębiorstwo Robót Drogowo – Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. Ostrołęka,
  • Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o. o. Mińsk Mazowiecki.

Inwestycja współfinansowana jest ze środków Funduszu Gruntów Rolnych, będącego w dyspozycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko – Mazurskiego w Olsztynie.