Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Mostowych OSTRADA Sp. z o. o. z Ostrołęki rozpoczęło prace remontowe drogi powiatowej na odcinku Nowy Dwór – Dzierzki.

Przypomnijmy, że remont jest dofinansowany z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach projektu: „Przebudowa drogi powiatowej 1464N Olsztyn – Prejłowo – Grzegrzółki – Grom – Dzierzki (dr. kraj. Nr 58)”.