W miesiącach lipiec – sierpień 2017 r. Gmina Jedwabno będzie realizatorem akcji „Wakacje z Gminą Jedwabno”.

Pierwsze zajęcia w ramach ww. przedsięwzięcia odbędą się 5 lipca 2017 r. (środa) w godzinach 10:00-12:00 na terenie sołectw w świetlicach wiejskich lub w terenie, w miarę sprzyjających warunków atmosferycznych. Zajęcia odbywają się w tych sołectwach, które do programu zostały zgłoszone przez Sołtysów.

Zapraszamy dzieci!