Turniej Warcabowy

W sobotę 6 maja 2017 r. w świetlicy wiejskiej „Pod Lipą” w Szuci odbył się II Turniej Warcabowy. Wydarzenie było pierwszym etapem realizowanego przez OSP Szuć w roku 2017 projektu „Zaszczep się sportem II”.

W kategorii I – do lat 11 wyniki przedstawiają się następująco:
I miejsce – Bryczkowski Igor
II miejsce – Dąbrowski Jakub
III miejsce – Robaczek Szymon

Kategoria II – 12-16 lat:
I miejsce – Kowalczyk Piotr
II miejsce – Niksa Katarzyna
III miejsce – Woźniak Adrian

W Turnieju wzięło udział 15 graczy. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe smycze, układanki edukacyjne z herbem miejscowości Szuć, a zwycięzcy – puchary i dyplomy, a ponadto zwycięzcy w grupie młodszej – piłki do piłki nożnej, a zwycięzcy w grupie starszej – głośniki bluetooth oraz kijki do selfie.

Turniej Szachowy

W II Turnieju Szachowym, który odbył się w niedzielę 7 maja 2017 r. w świetlicy w Szuci najlepszym graczem okazał się Dąbrowski Bogdan, zdobywając komplet 7 pkt., Winiarski Andrzej zdobył 5 pkt., natomiast Jeznach Wojciech 4 pkt.

Uczestnicy otrzymali pamiątkowe smycze, a zwycięzcy – puchary i dyplomy.

Organizatorami Turniejów była OSP Szuć we współpracy z Sołectwem Szuć i Klubem Szachowym „Kormoran” z Jedwabna.

Zadanie pn. ?Zaszczep się sportem II?
dofinansowane zostało przez Gminę Jedwabno,
w ramach realizacji zadania publicznego
z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej w 2017 r.