W dniu 29-31 maja 2017 r. odbędzie się akcja odbioru zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego oraz odpadów wielkogabarytowych z terenu gminy Jedwabno (np. zużyty sprzęt AGD, komputery, itp.) oraz odpadów wielkogabarytowych (np. meble).
Odpady po uprzednim zgłoszeniu należy wystawić dzień wcześniej (wieczorem) przed posesję lub w miejscu z dogodnym dojazdem dla odbiorcy.
Zgłoszenia należy dokonać do dnia 15 maja 2017 r. (poniedziałek) pod numerem tel. 89/6213045 wew. 20 lub osobiście do Urzędu Gminy w Jedwabnie pokój nr 10.
Przy zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, adres odbioru odpadów oraz numer telefonu kontaktowego.