Dyrektor Zespołu Szkół w Jedwabnie informuje,
że rekrutacja do Przedszkola Samorządowego w Jedwabnie
przeprowadzona będzie w dniach 03.04.2017 r. ? 14.04.2017 r.

Wnioski pobrać można ze strony https://zsjedwabno.edupage.org/
lub w sekretariacie szkoły.