Szanowni Państwo!

Przypominamy, że w Jedwabnie przy budynkach Oczyszczalni Ścieków działa od kilku lat

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych!

Jest to miejsce, gdzie mogą Państwo dostarczyć wszelkiego rodzaju odpady, które nie należy wyrzucać do zwykłych koszy na śmieci oraz worków z odpadami segregowanymi. Także prosimy przekazywać do Punktu m.in.:

  • odpady wielkogabarytowe,
  • baterie, akumulatory,
  • urządzenia elektryczne i elektroniczne,
  • świetlówki, żarówki,
  • opony.

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) działa:

– poniedziałek , wtorek, czwartek, piątek w godzinach 7.00 – 14.00

– środa – nieczynne

– ostatnie soboty miesiąca w godz. 7.00 – 12.00

W wyjątkowych sytuacjach godziny pracy PSZOK mogą ulec skróceniu.

Ponadto, jak każdego roku, w 2017 r. ogłoszony będzie dwukrotnie ogólnogminny wywóz odpadów wielkogabarytowych. Informacja w tym zakresie umieszczona zostanie na stronie internetowej. Jednakże prosimy nie czekać na ogólną zbiórkę, tylko własnym transportem dostarczać gabaryty na bieżąco do Punktu.