Redakcja „Rzeczpospolitej” we współpracy z Instytutem Książki przeprowadziła ranking bibliotek w gminach, które mają mniej niż 15 tys. mieszkańców.  Gminna Biblioteka Publiczna w Jedwabnie w skali kraju uplasowała się na 33 miejscu na 600 zgłoszonych placówek, a w województwie warmińsko – mazurskim na miejscu 1.

Ranking powstał z danych zebranych na podstawie ankiet oraz wykorzystane zostały dane z GUS. Oceniano: powierzchnię biblioteki w przeliczeniu na 1000 mieszkańców (110+60m2), ile godzin tygodniowo jest czynna biblioteka (52), wielkość księgozbioru w przeliczeniu na 100 mieszkańców (17,7), nowe książki zakupione w 2010 r. (754), szkolenia(1), udział dotacji podmiotowej dla biblioteki w budżecie gminy w 2010 r., pozyskane przez biblioteki środki pozabudżetowe w 2010 r., dostępne dla czytelników tytuły prasowe (dzienniki, tygodniki, prasa dla dzieci) (8), udogodnienia dla osób niepełnosprawnych (tak), posiadanie strony internetowej (tak), dostępność Internetu dla czytelników (tak), działające przy bibliotece różnorodne kółka np. czytelnicze, wolontariat.

Danuta Orzołek dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie została wyróżniona przez wójta gminy Krzysztofa Otulakowskiego oraz przewodniczącą rady gminy Marię Sienkiewicz na ostatniej  sesji rady gminy Jedwabno.