Stowarzyszenie Kotowskie Centrum Aktywności Lokalnej ?Omulew? zrealizowało w 2011 roku (przy wsparciu finansowym Samorządu Województwa Warmińsko ? Mazurskiego) projekt pt. ?W mazurskiej wsi Kot?. Dzięki dotacji 5 000,00 zł  zrealizowano zadanie publiczne w zakresie aktywizacji społeczności lokalnych na obszarach wiejskich: organizowanie pokazów, wystaw, wernisaży dzieł sztuki ludowej oraz innych osiągnięć związanych z dorobkiem społeczności lokalnej Warmii, Mazur i Powiśla.

Mieszkańcy sołectwa Kot od kwietnia do września 2011 roku bezpośrednio obcowali z rzemiosłem artystycznym. W międzyczasie systematycznie prezentowali swe dzieła w trakcie lokalnych imprez i udowodnili zarówno sobie jak i swym bliskim, iż nawet w małej mazurskiej wsi można spędzić konstruktywnie czas.

Pomysłodawcy projektu chcieli umożliwić mieszkańcom swego sołectwa aktywne spędzenie czasu i przygotowali różnorodne propozycje na ten sezon ? warsztaty poświęcone wyrobom wikliniarskim, ceramicznych i bibułkowym. Dla wielu osób było to pierwsze zetknięcie z rzemiosłem artystycznym dzięki któremu odkryli, a następnie rozwinęli swe zdolności. Twórczynie ludowe pokazały jak stworzyć dzieła sztuki z wikliny i kolorowej bibuły. W trakcie warsztatów ceramicznych (poprowadzonych przez panią Urszulę Porycką – Krawczewską) poszerzono umiejętności zdobyte w trakcie ubiegłorocznych zajęć. Spotkania dla najmłodszych (dzieci i młodzieży) trwały przez cały okres wakacyjny. Z kolei w Wiosce Garncarskiej (w Kamionce koło Nidzicy) chętni nauczyli się toczyć na kole garncarskie formy ceramiczne. Nabyta wiedza została następnie przekazana kolejnym zainteresowanym osobom.

Wytwory uczestników (ceramika wykonana ręcznie i na kole garncarskim, wiklinowe kosze i bibułkowe kwiaty) przez ostatnie miesiące prezentowane były wielokrotnie. Pierwsza ekspozycja miała miejsce w trakcie wiejskiego festynu w Kocie i wzbudziła duże zainteresowanie wśród uczestników festynu ? artyści z dumą pokazywali najbliższym swe dzieła dając wszystkim okazję do obcowania z wytworami rzemiosła ludowego. Następnie wytwory pokazano na lokalnym gruncie ? w trakcie XIX Dni Jedwabna i Święta Chleba. Zadanie które miało przede wszystkim na celu aktywizację środowiska lokalnego doprowadziło nie tylko do aktywizacji czy też integracji miejscowej społeczności poprzez zabawę i wspólną pracę włożoną w realizację przedsiębiorstwa, ale i również pomogło w promowaniu wsi Kot ? zarówno na terenie gminy Jedwabno jak i powiatu Szczytno w trakcie Dni i Nocy Szczytna i Powiatowych Dożynek w Wielbarku.

Wszelkie działania podejmowane w ramach projektu miały na celu podtrzymywanie i pielęgnowanie często zapomnianych już dziś zawodów związanych z rękodziełem ludowym. Był to kolejny tego typu projekt zrealizowany przez mieszkańców wsi Kot, którzy próbują samodzielnie rozbudzić życie kulturalne na terenie swojego sołectwa.

W trakcie warsztatów z papieroplastyki (poprowadzonych przez Joannę Krzyżewską) mieszkańcy wsi Kot opanowali umiejętności tworzenia najpiękniejszych polskich kwiatów.

Warsztaty ceramiczne (poprowadzone przez Urszulę Porycką ? Krawczewską) trwały przez kilka miesięcy i uczestniczyły w nich aktywnie zarówno dzieci, młodzież jak i dorośli.

 

Warsztaty z wikliniarstwa przeprowadziła pani Wasielewska i były one tegoroczną nowością przez co wzbudziły wielkie zainteresowanie wśród mieszkańców sołectwa.

Zajęcia odbyły się w Wiosce Garncarskiej w Kamionce, w Pracowni Plastycznej i Pracowni Ceramiki Szlachetnej Aleksandry Krawczewskiej w Kocie.

Prace dzieci – KOTY

Tekst oraz zdjęcia: Aleksandra Krawczewska