Usługę realizuje:

Zakład Gospodarki Komunalnej

Sp. z o. o. w Jedwabnie

*Popiół zapakowany w worki i wystawiony przed bramę posesji odbierany jest na podstawie złożonej deklaracji.

Do pobrania:

 

WAŻNE INFORMACJE

 1. Odpady, zarówno zmieszane jak i segregowane w workach, powinny być wystawione przed posesją lub przy wjeździe na posesję w widocznym miejscu (psy powinny być zamknięte lub na uwięzi a bramka otwarta) w przeciwnym razie odpady nie zostaną odebrane. Odbiorca odpadów nie ma obowiązku wchodzenia na posesję.

 2. Zabrania się wrzucania popiołu do pojemników na odpady zmieszane. Wystudzony popiół można wrzucać do własnych worków, które będą odbierane razem
  z odpadami selektywnymi. Odpady zmieszane, w których będzie znajdował się popiół nie będą odbierane, do momentu ich poprawnej segregacji tzn. oddzielenia popiołu, w kolejnym terminie wyznaczonego odbioru.

 3. Z przyczyn technicznych odbiór odpadów komunalnych (zmieszanych i segregacji) może przesunąć się o 1 ? 2 dni.

 4. Właściciel nieruchomości zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić nieodebrane odpady komunalne pod numer telefonu 89/621 30 45 wew. 20.

 5. Obowiązkiem właściciela nieruchomości jest umieszczenie nr budynku w widocznym miejscu od strony drogi. W przeciwnym razie odpady mogą nie zostać odebrane.

 6. Przewidujemy możliwość przyjęcia bezpłatnie odpadów wielkogabarytowych poza ustalonymi terminami. Właściciel zobowiązany jest wtedy do samodzielnego dowozu odpadów do PSZOK, po wcześniejszym kontakcie pod nr telefonu 89/621 30 45 wew. 20.

 7. Prosimy o zgniatanie opakowań plastikowych i butelek typu pet.

 8. Prosimy o prawidłową segregację odpadów (w przeciwnym razie odpady nie zostaną zabrane do czasu prawidłowej segregacji).

PLASTIK I PUSZKI

Należy wrzucać:

 • odkręcone i zgniecione plastikowe butelki po napojach
 • nakrętki, o ile nie zbieramy ich osobno w ramach akcji dobroczynnych
 • plastikowe opakowania po produktach spożywczych
 • opakowania wielomateriałowe (np. kartony po mleku i sokach)
 • opakowania po środkach czystości (np. proszkach do prania), kosmetykach (np. szamponach, paście do zębów) itp.
 • plastikowe torby, worki, reklamówki, inne folie
 • aluminiowe puszki po napojach i sokach
 • puszki po konserwach, folię aluminiową
 • metale kolorowe, kapsle, zakrętki od słoików
Nie należy wrzucać:

 • opakowań po olejach silnikowych
 • części samochodowych
 • zużytych baterii i akumulatorów
 • puszek i pojemników po farbach i lakierach
 • zużytego sprzętu elektronicznego i AGD

SZKŁO

Należy wrzucać:

 • Butelki i słoiki po napojach i żywności (w tym butelki po napojach alkoholowych i olejach roślinnych)
Nie należy wrzucać:

 • Ceramiki, doniczek, porcelany, fajansu, kryształów
 • Szkła okularowego, szkła żaroodpornego
 • Zniczy z zawartością wosku
 • Żarówek i świetlówek. reflektorów
 • Szklanych opakowań po kosmetykach, luster
 • Opakowań po lekach, rozpuszczalnikach, olejach silnikowych
 • Szyb okiennych i zbrojonych
 • Monitorów i lamp telewizyjnych, termometrów i strzykawek

PAPIER

Należy wrzucać:

 • opakowania z papieru, karton, tekturę (także falistą)
 • katalogi, ulotki, prospekty
 • gazety i czasopisma
 • papier szkolny i biurowy, zadrukowane kartki
 • zeszyty i książki
 • papier pakowy
 • torby i worki papierowe
Nie należy wrzucać:

 • ręczników papierowych i zużytych chusteczek higienicznych
 • papieru lakierowanego i powleczonego folią
 • papieru zatłuszczonego lub mocno zabrudzonego
 • kartonów po mleku i napojach
 • papierowych worków po nawozach, cemencie i innych materiałach budowlanych
 • tapet, pieluch jednorazowych i podpasek
 • zatłuszczonych jednorazowych opakowań z papieru i naczyń jednorazowych
 • ubrań