W miesiącach październik ? listopad w świetlicy wiejskiej w Witowie Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Jedwabnie realizowała projekt socjoterapeutyczny z elementami sportu pn. ?Sport przeciwko agresji?.

W ramach działań 19 uczestników – dzieci i młodzież z miejscowości Witowo – miało okazję brać udział w zajęciach socjoterapeutycznych, prowadzonych przez Panie Dorotę Lemańską i Annę Sojak oraz zajęciach sportowych, prowadzonych przez Pana Marcina Zapadka.

Podczas podsumowania projektu, 26 listopada 2016 r., Wójt Gminy Jedwabno Pan Sławomir Ambroziak wraz z prowadzącymi projekt przekazali na ręce Sołtys Witowa Pani Haliny Salamońskiej sprzęt sportowy do wykorzystywania przez mieszkańców sołectwa. Ponadto każdy uczestnik zajęć otrzymał upominek w postaci sprzętu sportowego. Dodatkowo na placu zabaw w Witowie zostały zamontowane urządzenia siłowni zewnętrznej.