bez-tytuluInstytut Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków na projekty warsztatowe z wiejskimi mistrzami. Można otrzymać dofinansowanie na warsztaty związane z muzyką, tańcem, śpiewem i budową instrumentów.

30 listopada br. upływa termin składania wniosków aplikacyjnych do kolejnych edycji programów ?Szkoła mistrzów tradycji?i ?Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych?.

Program ?Szkoła mistrzów tradycji? nawiązuje do rozpowszechnionej w wielu krajach idei podtrzymywania lokalnych tradycji muzycznych, technik wykonawczych oraz unikalnych sposobów myślenia muzycznego i komunikacji. Celem programu jest upowszechnienie, podczas specjalnie organizowanych warsztatów, tradycyjnych technik gry na instrumentach oraz śpiewu i tańca.
W ramach programu IMiT dofinansowuje honoraria artystów prowadzących warsztaty oraz część kosztów organizacyjnych związanych z ich realizacją. W ramach jednego projektu można starać się o dofinansowanie honorariów mistrzów w wysokości do 7 000 zł oraz kosztów organizacyjnych warsztatów do 5 000 zł.

Program ?Szkoła mistrzów budowy instrumentów ludowych? ma na celu naukę i upowszechnianie praktycznych umiejętności budowy polskich instrumentów ludowych oraz wiedzy o ich roli w kulturze Polski metodą bezpośredniego przekazu mistrz-uczeń. Możliwe są dwie formy zgłoszenia udziału i uczestnictwa w programie ? poprzez warsztaty organizowane instytucjonalnie (priorytet I) lub poprzez warsztaty indywidualne (priorytet II).
W ramach programu IMiT dofinansowuje honorarium mistrza ? artysty ludowego prowadzącego warsztaty i część kosztów organizacyjnych warsztatów (priorytet I) lub honorarium mistrza prowadzącego warsztaty indywidualne i honorarium artysty ? ucznia za wykonanie projektu zbudowanego podczas warsztatów instrumentu (priorytet II).

W przypadku warsztatów organizowanych przez instytucję można starać się o dofinansowanie w wysokości honorarium mistrza do 5 000 zł i kosztów organizacyjnych do 4 000 zł. W priorytecie II (warsztaty indywidualne) maksymalna kwota dofinansowania wynosi 5 000 zł ? honorarium mistrza za poprowadzenie warsztatów i 3 000 zł ? honorarium ucznia za wykonanie projektu instrumentu.

Termin naboru wniosków do obu programów upływa 30 listopada 2016 roku.

Szczegółowe informacje o programach i regulaminy znajdują się na stronie internetowej www.imit.org.pl w zakładce programy.