Z powodu awarii w instalacji kotłowni przedłużona zostaje przerwa w dostawie ciepłej wody na ulicy Leśnej do dnia 29.09.2016 r. (czwartek) do godz. 14:00.