W tym roku odbywa się XXI edycja konkursu ?Czysta i piękna zagroda – estetyczna wieś 2016?, organizowana przez Związek Gmin Warmińsko – Mazurskich. W gminie Jedwabno walkę o tytuł podjęło sołectwo Lipniki.

W maju br. odbyła się pierwsza wizyta komisji konkursowej. Przedstawiciele organizatorów oceniali ogólny stan wsi, po czym przyznali punkty miejscowości. Druga lustracja odbyła się 14 września 2016 r. Tutaj oceniano: ogólny wygląd, ład i porządek, oznakowanie obiektów, dbałość o stan budynków, ochronę, pielęgnację i kształtowanie krajobrazu przyrodniczego.

W Lipnikach podczas tych czterech miesięcy, zrobiono dużo, a mieszkańcy są zadowoleni z efektów swojej pracy. Zasadzono sporą ilość kwiatów, wymieniono stare, metalowe ogrodzenie placu zabaw na drewniany płotek, oznakowano przystanek autobusowy i parking, postawiono nowe ławki, wybudowano wiatę z zadaszeniem, drewnianą studnię, wiatrak, karmniki dla ptaków, rozbudowano miejsce na ognisko, poprawiono wygląd boiska, zasadzono nową trawę oraz nowe drzewka. Do pracy nad uzyskaniem dobrego wyniku w konkursie mobilizowała mieszkańców sołtys sołectwa Lipniki – pani Halina Jaśniewicz. Oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi 30 września 2016 r.