26 sierpnia 2016 r. Gmina Jedwabno przejęła od Skarbu Państwa – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe drogę zlokalizowaną w miejscowości Nowe Borowe. W tym celu dokonano zamiany nieruchomości gruntowych w obrębie Nowego Borowego o łącznej powierzchni 0,6132 ha, na działki zlokalizowane w obrębach: Małszewo, Czarny Piec, Dłużek i Nowe Borowe należące do Gminy Jedwabno. W najbliższych planach przewidziane jest wykonanie projektu budowy drogi.

To nie jedyne drogi przejmowane przez Gminę Jedwabno od Skarbu Państwa. W czerwcu zakończono procedurę przejęcia od Wojewody Warmińsko – Mazurskiego drogi Piduń – Warchały. W chwili obecnej Gmina stara się o przejęcie odcinka drogi Szuć – Piduń oraz drogi w miejscowości Lipniki. Właścicielem tej pierwszej jest Wojewoda Warmińsko – Mazurski, natomiast drugiej – Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe.