Rozległy kompleks borów sosnowych o powierzchni 117319,9 ha. Jest pozostałością potężnego kompleksu leśnego rozpościerającego się między Nidzicą, Olsztynem, Giżyckiem, Ełkiem a rzeką Narew ? w średniowieczu określanego mianem Puszczy Galindzkiej lub Patrąk.